Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(vsebina)

Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza, razrede oddaljenosti in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.

(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCM = A*K*M

pri čemer je:

 • PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
 • A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19; v nadaljnjem besedilu: uredba);
 • K: koeficient;
 • M: število.

(2) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:

M = (ŠD*2)/ŠM

pri čemer je:

 • ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
 • ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.

(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.

(4) Višina mesečnega povračila stroškov prevoza z lastnim prevozom, za upravičence iz prvega odstavka 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19; v nadaljnjem besedilu: zakon) se izračuna po naslednji enačbi:

PSP = A*K*M*R

pri čemer je:

 • PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
 • A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
 • K: koeficient;
 • M: število;
 • R: razdalja od naslova nepremičnine v kateri upravičenec biva do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje.

(5) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:

M = (ŠD*2)/ŠM

pri čemer je:

 • ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
 • ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.

(6) Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1,053 in spodnjo mejo, ki znaša 0,842. Vrednost K za izračun višine stroškov prevoza z lastnim vozilom znaša 1,053.

(polna cena subvencionirane polletne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCP = A*Kp*M*T

pri čemer je:

 • PCP: polna cena polletne vozovnice;
 • A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je določena v uredbi;
 • Kp: koeficient;
 • M: predvideno število voženj na mesec;
 • T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Vrednost Kp iz prejšnjega odstavka je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost Kp se za izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.

(polna cena subvencionirane letne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCL = A*Kl*M*T

pri čemer je:

 • PCL: polna cena letne vozovnice;
 • A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
 • Kl: koeficient;
 • M: predvideno število voženj na mesec;
 • T: število mesecev o obdobju subvencioniranja vozovnic, pri tem se šteje, da je za vozovnice za študente T enak 9, za vozovnice za dijake je T enak 10 in za udeležence izobraževanja odraslih je T enak 9 ali 10.

(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.

(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj)

(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCM10 = A*K

pri čemer je:

 • PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
 • A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
 • K: koeficient.

(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

(polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj)

(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCP10 = A*K10p*T

pri čemer je:

 • PCP10: polna cena polletne vozovnice za deset voženj;
 • A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
 • K10p: koeficient;
 • T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Vrednost K10p iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 10 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!