Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
1. člen

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

2. člen

S tem odlokom se začasno prepoveduje ponujanje nekaterih storitev na področju turizma neposredno potrošnikom:

  1. nastanitveni obrati nad 30 sob,
  2. nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
  3. velnes in fitnes centri,
  4. bazeni, vodne aktivnosti,
  5. diskoteke in nočni klubi.
3. člen

(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upošteva vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (http://www.nijz.si).

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

(4) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve iz tega odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

4. člen

(1) Za prodajalne z živili se določi obratovalni čas od vsaj 8. ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18. ure.

(2) Ob nedeljah in dela prostih dneh iz 1. in 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16) so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti.

(3) Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, skladno z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki ponujajo in prodajajo blago v prodajalnah z živili, lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo prejšnji odstavek.

(4) Srednje in velike družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki ponujajo in prodajajo blago v prodajalnah z živili, določijo njihov obratovalni čas, ki na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo drugi odstavek tega člena.

5. člen

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

KONČNI DOLOČBI
6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 in 59/20).

7. člen

Ta odlok začne veljati 18. maja 2020.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!