Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19, 80/19, 106/20, 200/20 in 135/21) se za 86.r členom dodata nova 86.s in 86.š člen, ki se glasita:

»86.s člen
(vsebina obvestila o uveljavljanju osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izračunu akontacije dohodnine)
(1) Davčni zavezanec – rezident, ki v skladu z osmim odstavkom 112. člena ZDoh-2 uveljavlja osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi tretjega odstavka 127. člena ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, ali na podlagi drugega odstavka 131. člena ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, ki ga prejema redno za mesečno obdobje, o tem pisno obvesti glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine ali izplačevalca drugega dohodka.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezidentu, ki uveljavlja osebno olajšavo pri izračunu akontacije dohodnine,
– identifikacijske podatke o glavnem delodajalcu/ izplačevalcu pokojnine/ izplačevalcu drugega dohodka,
– podpisano izjavo rezidenta, da izpolnjuje pogoje za osebno olajšavo iz osmega odstavka 112. člena ZDoh-2 za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

86.š člen
(vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri informativnem izračunu dohodnine)
(1) Vlogo za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, po osmem odstavku 112. člena ZDoh-2, pri informativnem izračunu dohodnine v skladu z drugim odstavkom 270. člena ZDavP-2 vložijo le davčni zavezanci – rezidenti, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali te olajšave.
(2) Vloga iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezidentu, ki uveljavlja olajšavo pri informativnem izračunu dohodnine.
(3) Obrazec »Vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči« se objavi na spletni strani finančne uprave.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!