Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16 in 80/19) se v 1. členu črta drugi odstavek.
2. člen
V 2. členu se besedilo »90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in upravljavec premostitvenega sklada« nadomesti z besedilom »90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)«.
3. člen
V Prilogi se v poglavju 2. Vrsta poslanih podatkov, ki se nanašajo na letno davčno osnovo, v točki 2.2.3 Tabela vrst dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine, na koncu dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
8070 Družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5/23
8071 Izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja 4/25
«.
Poglavji 4. Oblika in način dostave podatkov v zvezi z davčno obravnavo vplačil prispevkov v premostitveni sklad in 5. Vrsta podatkov o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad se črtata.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjena in dopolnjena Priloga pravilnika pa se prvič uporabi za dostavo podatkov za davčno leto 2022.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!