Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Dodatek št. 16 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Spremeni se prvi odstavek 9. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije, tako da se glasi:
»Delodajalec in delavec lahko s pogodbo o zaposlitvi dogovorita poskusno delo, pri čemer morata upoštevati določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.«
40. člen KPD za elektroindustrijo se dopolni z novim, tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Reprezentativnemu sindikatu v družbi, podpisniku te kolektivne pogodbe, se omogoči, da novo zaposlenim sodelavcem na organiziran in z vodstvom družbe dogovorjen način, predstavi organiziranost in delovanje sindikata v družbi.«
Spremeni se prvi odstavek 60. člena KPD za elektroindustrijo tako, da se glasi:
»Dijakom in študentom pripada za polni delovni čas obvezne prakse, opravljene v obdobju enega meseca, plačilo v višini 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec.«
TARIFNA PRILOGA
Ta tarifna priloga nadomešča 1. točko Tarifne priloge Dodatka št. 15 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 4/23), tako da glasi:
»(1) Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 1. 2024 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
I.
672,25
II.
688,46
III.
755,27
IV.
850,44
V.
927,39
VI.
1.079,26
VII.
1.255,42
VIII.
1.433,60
IX.
1.686,72
«
(1) Z začetkom veljavnosti tega dodatka in vključene tarifne priloge prenehata veljati 1. točka 1. člena Tarifne priloge iz Dodatka št. 15 in 2. točka 1. člena Tarifne priloge iz Dodatka št. 14.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!