Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden)
Spremeni se prvi odstavek 78. člena Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki po novem glasi:
»78. člen
(1) Delavec, ki dela v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden, je upravičen do dodatkov v naslednjih zneskih za vsako uro dela v teh pogojih:
– za nočno delo 3,96 EUR
– nadurno delo 3,61 EUR
– za delo v nedeljo 4,32 EUR
– za delo na dela proste dneve po zakonu 10,81 EUR.«
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se prvi odstavek 1. točke (zneski najnižjih osnovnih plač) spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnosti znašajo:
I. tarifni razred 1.253,90 EUR
II. tarifni razred 1.253,90 EUR
III. tarifni razred 1.253,90 EUR
IV. tarifni razred 1.379,30 EUR
V. tarifni razred 1.504,68 EUR
VI./1 tarifni razred 1.630,07 EUR
VI./2 tarifni razred 1.880,85 EUR
VII. tarifni razred 2.257,02 EUR
VIII. tarifni razred 2.507,80 EUR

«
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se prvi odstavek 3. točke (stroški prehrane) spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stroški prehrane
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,25 EUR.
Delavcu, ki je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur pripada znesek 0,78 EUR.«
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se prvi odstavek 4. točke (jubilejne nagrade) spremeni tako, da se glasi:
»(1) Jubilejna nagrada:
Delavcu pripada jubilejna nagrada:
– za 10 let v višini 446,50 EUR
– za 20 let v višini 669,75 EUR
– za 30 let v višini 892,99 EUR
– za 40 let v višini 892,99 EUR.«
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem 2024.
Določili 1. in 2. člena tega aneksa zavezujeta delodajalce upoštevaje prehodno obdobje, kot ga določata 2. in 11. člen Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 121/23).
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!