Se pripravlja sprememba?

Vse predloge in spremembe predpisa imate na njegovi časovnici. Kliknite "Časovnica" na spodnji hitri navigaciji. 

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

NAVODILO za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Objavljeno:

NAVODILO
za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide

7. člen

(šifra za vpis zavarovanca invalida)

V obrazcu Prijave v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje se v rubriko iz 2. člena tega navodila za osebo, ki je zavarovana na podlagi delovnega razmerja, vpiše naslednje šifre:

00 –  zavarovanec, ki ni invalid po 3. členu tega navodila,
01 –  zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o
      zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
02 –  zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6.
      členu Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov,
03 –  zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma
      III. kategorije po 34. členu ZPIZ- 92 oziroma po predpisih, ki so
      veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
04 –  zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma
      III. kategorije po 60. členu ZPIZ-1-UPB2,
05 –  zavarovanec iz 4. člena tega navodila, ki mu je ugotovljena telesna
      okvara po prvem in tretjem odstavku 143. členu ZPIZ-1-UPB2 oziroma po
      predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega
      zakona,
06 –  zavarovanec, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2.
      členu, status vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma
      status civilnega invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih
      invalidih,
07 –  zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu
      duševno in telesno prizadetih oseb,
08 –  zavarovanec iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi
      izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in
      mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu
      Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z
      motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
09 –  zavarovanec iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program
      vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s
      posebnimi potrebami,
10 –  zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav
      članic Evropske unije,
11 –  zavarovanec s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi posebnih             okoliščin.

8. člen

(dokazila o invalidnosti)

Delodajalec, ki prijavlja zavarovanca invalida iz 3. člena tega navodila na način iz 2. člena tega navodila, mora trajno hraniti kot dokazilo pravnomočno oziroma dokončno:
1. odločbo o statusu invalida, če gre za zavarovanca iz 1. točke 3. člena tega navodila,
2. odločbo ali sklep o priznanju lastnosti invalidne osebe, če gre za zavarovanca iz 2. točke 3. člena tega navodila,
3. odločbo ali sklep o priznanem statusu delovnega invalida, če gre za zavarovanca iz 3. in 4. točke 3. člena tega navodila,
4. odločbo ali sklep oziroma izvedensko mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani telesni okvari, če gre za zavarovanca iz 5. točke 3. člena tega navodila,
5. odločbo o statusu invalida, če gre za zavarovanca iz 6. točke 3. člena tega navodila,
6. odločbo o priznanih pravicah po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, če gre za zavarovanca iz 7. točke 3. člena tega navodila,
7. odločbo ali izvid in mnenje komisije za razvrščanje oziroma strokovno mnenje komisije za usmerjanje, če gre za zavarovanca iz 8. in 9. točke 3. člena tega navodila,
8. uradno preveden dokument države članice Evropske unije o priznani invalidnosti v skladu s 3. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, če gre za zavarovanca iz 10. točke 3. člena tega navodila, 
9. odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o prišteti dobi dejanskega zavarovanja.  

Navodilo o dopolnitvah Navodila za izpolnjevnaje obrazca v zavarovanje za invalide, objavljeno v Uradnem listu RS  št. 53/2012 z dne 13.07.2012 vsebuje tudi končno določbo: 

3. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!