Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(pravica do vračila plačane trošarine)
V pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 6/99, 52/99, 35/00, 59/01 in 107/02) se 36. člen spremeni tako, da se glasi:

"36. člen
(pravica do vračila plačane trošarine)
(1) Osebe iz 30. člena ZTro predložijo pristojnemu carinskemu organu zahtevek za vračilo trošarine v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je bila trošarina plačana oziroma najkasneje v roku 6 mesecev po poteku koledarskega leta, če predložijo zahtevek za preteklo leto. Pisni zahtevi, v kateri se sklicujejo na 30. člen ZTro, morajo priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine. Carinski organ vrne trošarino v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka za vračilo.
(2) Upravičenost do vračila trošarine za trošarinske izdelke, ki se izvozijo, se dokazuje s potrjenimi carinskimi dokumenti, ki dokazujejo, da so bili trošarinski izdelki dejansko iznešeni iz carinskega območja Slovenije.
(3) Upravičenost do vračila trošarine po 1. točki prvega odstavka 30. člena ZTro se dokazuje z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov v proizvodnji ter o vrsti in količini izdelanih proizvodov.
(4) Izjemoma lahko carinski organ v skladu s 1. točko prvega odstavka 30. člena ZTro odobri vračilo plačane trošarine tudi za trošarinske izdelke, ki jih imetniku trošarinskega skladišča prejemniki vrnejo, ker so postali neuporabni ali je njihova uporaba prepovedana, imetnik trošarinskega skladišča pa jih v trošarinskem skladišču uniči pod nadzorom carinskega organa.
(5) Uvoznik iz 2. točke prvega odstavka 30. člena ZTro lahko uveljavlja vračilo plačane trošarine v skladu s 503. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02, 50/03 in 119/03)."
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2004.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!