Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

VELJA ZA DDPO 2005: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

S tem pravilnikom se določajo tudi podatki iz dokumentacije o oblikovanju transfernih cen, ki jih mora davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljevanju: zavezanec) predlagati ob predložitvi davčnega obračuna.

2. člen

Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.

Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Priloge 4 do 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.

Zavezanec predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Prilogi 15 in 16 tega pravilnika in njegov sestavni del.

Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 341. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) podatke v skladu s 1. točko prvega odstavka metodologije, ki je Priloga 3 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.

3. člen

Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika v papirni obliki ali v računalniški obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v računalniški obliki je Priloga 17 tega pravilnika in njegov sestavni del.

4. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 122/05).

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!