Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 68/07) se v obrazcu davčnega obračuna akontacije dohodnine iz dohodka iz dejavnosti, ki je Priloga 1 pravilnika in njegov sestavni del, pod zaporedno številko 3 besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(vsota 3.1 do 3.4)«.
2. člen
V metodologiji za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 pravilnika in njegov sestavni del, se pod zaporedno številko 20 na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Zavezanec, ki za dohodke iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2, lahko izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti po posebej izračunani povprečni stopnji. V tem primeru izračuna povprečno stopnjo v Tabeli B iz Priloge 13a.«.
3. člen
Obrazec, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 11 pravilnika in njegov sestavni del, se nadomesti z novim obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Za obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 13 pravilnika in njegov sestavni del, in se nadomesti z novim obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, priloga in sestavni del tega pravilnika, se doda obrazec, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 13a in sestavni del pravilnika.
5. člen
Obrazec, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 14 pravilnika in njegov sestavni del, se nadomesti z novim obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!