Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99 in 56/99 - ZVZD) se v 23. členu prva alinea 5. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"- reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca,".
2. člen
V 34. členu se v prvem odstavku za besedama "delovne zmožnosti" postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Višina pogrebnine znaša:
- 60% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje;
- 40% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje."
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
"Če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje, pogrebnina osebi iz prvega odstavka tega člena ne pripada.
Če za umrlo zavarovano osebo ni podatka o njenem dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz četrtega in petega odstavka tega člena za predpreteklo leto.
Višino pogrebnine za zavarovano osebo, ki je umrla v tujini, določi zavod s splošnim aktom."
4. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Višina posmrtnine znaša:
- 25% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje;
- 10% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje."
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Družinski član zavarovanca ni upravičen do posmrtnine, če je bil dohodek umrlega zavarovanca v koledarskem letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.
Če za umrlega zavarovanca ni podatka o njegovem dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena za predpreteklo leto."

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 8 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!