POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini - ZDoh-1

9. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja
storitev in poslov)
Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz
opravljanja storitev
in poslov imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev
oziroma posel opravi v Sloveniji.
Povezane vsebine