POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

36. člen (dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

36. člen
(dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve)

(1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo.

(2) Dohodek iz zaposlitve je dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi (v nadaljnjem besedilu: dohodek iz drugega pogodbenega razmerja).

Povezane vsebine