POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

13. člen (vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

13. člen
(vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev)

Dohodki od:

  1. vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih izdajo:
  1. Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti,
  2. gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji in
  1. lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji,

vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z njihovo odsvojitvijo, imajo vir v Sloveniji.

Povezane vsebine