POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

5. člen (obseg davčne obveznosti)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(obseg davčne obveznosti)

(1) Rezident in rezidentka (v nadaljnjem besedilu: rezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.

(2) Nerezident in nerezidentka (v nadaljnjem besedilu: nerezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.

Povezane vsebine