POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

17. člen (splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

17. člen
(splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih)

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev plačila dohodnine, določbe, ki določajo dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in določbe 19. člena tega zakona, se nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, in na dohodke, ki imajo vir izven Slovenije.

(2) Pri presoji, ali se določbe iz prvega odstavka tega člena nanašajo tudi na dohodek z virom izven Slovenije, se za namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi, veljavni v Sloveniji.

Povezane vsebine