Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz prenosa premoženjske pravice ter od drugih dohodkov.
S tem pravilnikom se določa tudi vsebina obrazcev za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem.«.
3. člen
V 2. členu se črta 2. točka.
Dosedanja 3. točka, ki postane 2. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»2. od dohodka iz prenosa premoženjske pravice na obrazcu:
- Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je objavljen v Prilogi 5 tega pravilnika in je njegov sestavni del,«.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
4. člen
V napovednem stavku 3. člena se za besedilom »iz kapitala« doda besedilo »in iz oddajanja premoženja v najem«.
Za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je objavljen v Prilogi 4 tega pravilnika in je njegov sestavni del.«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 9 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!