Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vsebina, oblika, način in roki za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek v postopkih davčnega nadzora.
(2) Zavezanci za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke, morajo na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v vsebini, obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Zavezanci za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke, morajo na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti tudi druge izpise podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc v urejenih strukturiranih računalniških datotekah, katerih vsebina in oblika sicer nista določena s tem pravilnikom.
(4) Kadar davčni organ pridobiva podatke, potrebne za pobiranje davkov, na podlagi 39. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06), lahko od oseb, ki elektronsko vodijo poslovne knjige in evidence, zahteva predložitev podatkov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
2. člen
(1) Zavezanci za davek morajo davčnemu organu predložiti izpis podatkov iz 1. člena tega pravilnika v treh delovnih dneh po prejemu zahteve davčnega organa za predložitev izpisa podatkov.
(2) Rok za predložitev izpisa podatkov iz 1. člena tega pravilnika se na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek lahko podaljša za največ pet delovnih dni.
3. člen
(1) Zavezanci za davek, ki ne zagotavljajo izpisa podatkov v vsebini, obliki in na način, določen s tem pravilnikom, so dolžni ob zahtevi davčnega organa za predložitev izpisa podatkov po tem pravilniku, davčni organ pisno obvestiti o razlikah med predpisano vsebino in obliko s tem pravilnikom ter med izpisom podatkov, ki ga lahko predložijo davčnemu organu, ter so dolžni davčni organ obvestiti o natančni vsebini in obliki izpisa podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc, ki ga lahko predložijo davčnemu organu.
(2) Izpis podatkov zavezanca za davek, ki ne ustreza vsebini, obliki in načinu, določenim v Prilogi tega pravilnika, se šteje za ustrezen, če tak izpis podatkov zagotavlja najmanj vse vsebinske podatke, predpisane s tem pravilnikom.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2008.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!