Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08 in 10/13) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V Prilogi 2.a se v poglavju I. Pojasnila v zvezi z vsebino podatkov v obračunu prispevkov za socialno varnost, v točki A. Izpolnjevanje podatkov o zavezancu, za poljem 070 dodata novi polji 075 in 076, ki se glasita:
+------+--------------------------------------------------------+
|075   |Polje označi zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila|
|      |prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     |
|      |(PIZ) na podlagi prvega vpisa v poslovni register ali v |
|      |drug register oziroma evidenco skladno s štirinajstim   |
|      |odstavkom 145. člena ZPIZ-2:                            |
|      |– zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov|
|      |v višini 50 % obračunanih prispevkov za pokojninsko in  |
|      |invalidsko zavarovanje (PIZ), v prvih 12 mesecih po     |
|      |prvem vpisu v poslovni register ali v drug register     |
|      |oziroma evidenco, v polje vpiše: 50 %;                  |
|      |– zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov|
|      |v višini 30 % obračunanih prispevkov za PIZ, v          |
|      |naslednjih 12 mesecih po prvem vpisu v poslovni register|
|      |ali v drug register oziroma evidenco, v polje vpiše 30  |
|      |%.                                                      |
|      |Zavezanec oproščeni del prispevkov za pokojninsko in    |
|      |invalidsko zavarovanje le obračuna in jih vpiše le v    |
|      |kolono »Obračunani znesek« v točki C (prispevki za      |
|      |socialno varnost). Oproščeni del prispevkov se ne       |
|      |vpisuje v kolono »Znesek za plačilo«. V kolono »Znesek  |
|      |za plačilo« se vpiše znesek prispevkov, ki jih mora     |
|      |zavezanec plačati.                                      |
|      |Zavezanec, kateremu se višina oprostitve plačila        |
|      |prispevkov na podlagi prvega vpisa v predpisan register |
|      |spremeni oziroma kateremu se ta oprostitev izteče med   |
|      |mesečnim obdobjem, za katerega se predlaga obračun      |
|      |prispevkov, za to mesečno obdobje predloži dva ločena   |
|      |obračuna prispevkov za socialno varnost.                |
|      |Primer: Zavezancu z datumom prvega vpisa v predpisan    |
|      |register 15. 7. 2013 se oprostitev plačila prispevkov za|
|      |prvih 12 mesecev poslovanja v višini 50 % izteče 14. 7. |
|      |2014. Od 15. 7. 2014 do 14. 7. 2015 pa je upravičen do  |
|      |oprostitve plačila prispevkov za naslednjih 12 mesecev  |
|      |poslovanja v višini 30 %. Zavezanec predloži dva ločena |
|      |obračuna prispevkov za julij 2014: enega za obdobje od  |
|      |1. 7. do 14. 7. 2014 (v katerem uveljavlja oprostitev   |
|      |plačila prispevkov za PIZ v višini 50 %) ter drugega za |
|      |obdobje od 15. 7. do 31. 7. 2014 (v katerem uveljavlja  |
|      |oprostitev plačila prispevkov za PIZ v višini 30 %).    |
|      |Prav tako zavezanec predloži dva ločena obračuna        |
|      |prispevkov za julij 2015: enega za obdobje od 1. 7. do  |
|      |14. 7. 2015 (v katerem uveljavlja oprostitev plačila    |
|      |prispevkov za PIZ v višini 30 %) ter drugega za obdobje |
|      |od 15. 7. do 31. 7. 2015 (v tem obdobju se mu oprostitev|
|      |plačila prispevkov za PIZ ne prizna več).               |
+------+--------------------------------------------------------+
|076   |Zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov  |
|      |za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) na       |
|      |podlagi prvega vpisa v poslovni register ali drug       |
|      |register ali evidenco skladno s štirinajstim odstavkom  |
|      |145. člena ZPIZ-2, vpiše datum prvega vpisa.            |
+------+--------------------------------------------------------+
 

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013 in se uporablja za obračunska obdobja od uveljavitve dalje.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!