Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb - neplačnikov

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa roke in način izmenjave podatkov med Davčno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter Centralno klirinško depotno družbo, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KDD) zaradi določitve dejanskih lastnikov pravnih oseb – neplačnikov v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).

2. člen
(obveznost davčnega organa)

(1) CURS v dveh delovnih dneh po poteku 25. dne v mesecu pošlje svoj seznam pravnih oseb – neplačnikov DURS-u.

(2) DURS v treh delovnih dneh po izteku 25. dneva v mesecu pošlje svoj seznam pravnih oseb – neplačnikov in seznam iz prejšnjega odstavka AJPES-u. Seznama neplačnikov vsebujeta podatke o matični in davčni številki pravnih oseb – neplačnikov.

3. člen
(obveznost AJPES-a in KDD)

(1) AJPES seznama pravnih oseb – neplačnikov v treh delovnih dneh po prejemu dopolni s podatki o fizičnih osebah, ki so 25. dan v mesecu dejanski lastniki pravnih oseb s tega seznama.

(2) KDD brezplačno pošlje AJPES-u podatke iz delniških knjig, ki se vodijo v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, najpozneje prvi delovni dan po 25. dnevu v mesecu.

(3) AJPES ugotovi dejanske lastnike pravnih oseb – neplačnikov na podlagi podatkov iz drugega odstavka tega člena. Seznama pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter datumu rojstva fizičnih oseb, ki so dejanski lastniki teh pravnih oseb, če imajo v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisan EMŠO. Če EMŠO v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ni vpisan, AJPES seznama pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter davčni številki dejanskih lastnikov. AJPES dopolnjena seznama pravnih oseb – neplačnikov vrne DURS-u najpozneje do konca tretjega delovnega dne po prejemu prvih seznamov neplačnikov. Ne glede na prejšnji stavek podatke o EMŠO ali davčni številki dejanskih lastnikov pravnih oseb AJPES zagotovi le, če je podatek vpisan v Poslovni register Slovenije oziroma Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

4. člen
(pošiljanje dopolnjenega seznama CURS-u)

DURS po prejemu seznamov pravnih oseb – neplačnikov, ki jih je dopolnil AJPES, seznam, ki se nanaša na CURS, nemudoma, najpozneje pa naslednji delovni dan po prejemu, pošlje CURS-u.

5. člen
(način pošiljanja podatkov)

(1) DURS in AJPES si podatke izmenjata elektronsko na zaščiten način v šifrirani obliki.

(2) KDD pošlje AJPES podatke iz delniških knjig na zaščiten način v šifrirani obliki.

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!