Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev indrugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04, 106/05 in120/05) se 1. točka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
>1. Referenca modela 09 ima naslednjo strukturo:
09 zzzzzzzz-k.....kK-šššš
zzzzzzzz 8-mestna davčna številka
k.....k 3 do 7-mestna številka konta iz kontnega načrta za knjiženje davkov in drugih dajatev Davčne uprave Republike Slovenije
K kontrolna številka polj zzzzzzzz-k.....k
šššš 4-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.
2. člen
V prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine A se:
1. v vrste in podvrste dajatev dodajo novi podračuni JFP in njihovi podatki, tako kot so navedeni v Osnovnem seznamu novih podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
2. nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
3. ukine podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
4. ukine podračun JFP 01100-8440145118 in njegovi podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!