Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V 2. členu Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10) se v tretji točki prvega odstavka na koncu drugega stavka doda besedilo », 01100-888OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države«. V opisu dela strukture OBČ se črta besedilo », za občine, vključene v enotni zakladniški račun države, statistična oznaka občine povečana za 300«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo »položnico« doda besedilo » ali univerzalni plačilni nalog«.
V petem odstavku se za besedo »položnico« doda besedilo »ali univerzalnim plačilnim nalogom« in za besedo »položnice« doda besedilo »ali univerzalnega plačilnega naloga«.
3. člen
V četrti točki 6. člena se za besedo »položnico,« doda besedilo »ali univerzalnim plačilnim nalogom«.
V drugem odstavku 7. člena se beseda »julija« nadomesti z besedo »oktobra«.
4. člen
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi »Določbe, vezane na posebno položnico, se uporabljajo do 31. decembra 2011.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!