Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja pogoje, način in postopek napredovanja strokovnih delavcev v športu v nazive.

(strokovni delavec)

V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu v skladu z Zakonom o športu (v nadaljevanju: strokovni delavci).

V posamezni naziv lahko napredujejo strokovni delavci na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za strokovne delavce.

V skladu s tem pravilnikom lahko napredujejo v naziv mentor in svetovalec tudi strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 65. člena zakona o športu.

(nazivi)

Strokovni delavci iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik.

Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.

(priznanje nazivov, pridobljenih na področju vzgoje in izobraževanja)

Strokovnim delavcem se nazivi, ki so jih pridobili na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, priznajo na področju športa na enak način, kot bi bili pridobljeni v skladu s tem pravilnikom.

V višji naziv lahko strokovni delavci napredujejo v skladu s tem pravilnikom.

II. POSTOPEK PODELITVE NAZIVA
(pridobitev naziva)

O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča minister, pristojen za šport (v nadaljevanju: minister).

V postopku za napredovanje v naziv se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Strokovni delavec pridobi naziv s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge in izpolnjevanju vseh pogojev za napredovanje.

(predlagatelj)

Napredovanje v naziv predlagajo (v nadaljevanju: predlagatelj):

  • odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa, ki je določen v 8. členu Zakona o športu, pri katerem je strokovni delavec zaposlen, v soglasju s strokovnim delavcem,
  • sam strokovni delavec, ki je zaposlen pri izvajalcu letnega programa športa, ki je določen v 8. členu Zakona o športu,
  • zasebni športni delavec, ki je na podlagi tega statusa samozaposlen.

Če odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa, pri katerem je strokovni delavec zaposlen, napredovanja strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje po tem pravilniku, ne predlaga do vključno zadnjega dne v mesecu, ko je strokovni delavec izpolnil pogoje za napredovanje, lahko strokovni delavec sam predlaga napredovanje.

Predlagatelj vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

(vsebina vloge – predlagatelj odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa)

Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu 3311-06-NSD01, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

Kadar predlaga napredovanje strokovnega delavca delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca, mora obrazcu priložiti izjavo o zaposlitvah, mnenje o predlogu za napredovanje, iz katerega izhaja ocena delovne uspešnosti strokovnega delavca, seznam in dokazila o uspešno končanih programih strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih ter seznam in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, točkovanem v skladu z 18. členom tega pravilnika.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 14 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!