POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

23. člen (dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

23. člen
(dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja)

Dohodnine se ne plača od:

  1. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja, razen dohodkov, ki predstavljajo redni dohodek na podlagi navedenega zavarovanja;
  2. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
  3. varstvenega dodatka k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
  4. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Povezane vsebine