Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. SPLOŠNE DOLOČBE
  1. Veljavnost kolektivne pogodbe

Notranji revizor ne more vplivati na višino izplačil, določenih v posameznih pogodbah z zdravniki.

Revizor ugotavlja korektnost finančnega poslovanja kot strokovno vprašanje in ne nadzoruje splošne zakonitosti poslovanja.

  1. OBLIGACIJSKE DOLOČBE
  1. Organ za razlago pogodbe

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ni pristojen za ugotavljanje pravilnosti izplačevanja dežurstev, saj v tem primeru ne gre za razlago, marveč za uporabo kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

  1. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA, DRUGI OSEBNI PREJEMKI
  1. Dežurstvo in stalna pripravljenost
  1. člen

Dogovori med zdravstvenimi zavodi in Zavodom za zdravsteno zavarovanje Slovenije za izračun plačila dežurstev niso relevantni.

Plačilo za stalno pripravljenost se obračuna v višini 30% od osnove, ki jo predstavlja osnovna plača delovnega mesta, na katerem se stanje pripravljenosti opravlja. Tako izračunanemu plačilu se dodajo dodatki po 66. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, izračunani iz količnika delovnega mesta, za katerega se stalna pripravljenost opravlja.

Vrednost urne postavke osnovne plače delovnega mesta, za katero se dežurstvo opravlja, je povprečna vrednost urne postavke osnovne plače vseh zdravnikov v zavodu z napredovanjem.

Količnik delovnega mesta, na katerem se dežurstvo ali stalna pripravljenost opravlja, je določen z internim aktom zavoda.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!