Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Pri razpisovanju stalne pripravljenosti v zavodih po enaindvajsetem odstavku 69. člena kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike odbor priporoča, da naj se s tem ne posega v zdravnikovo pravico do odmorov in počitkov ter odsotnosti po zakonu in kolektivnih pogodbah.

c) Dodatek za občasne težje delovne pogoje

Nevrologom, ki delajo stalno ali več kot 6 mesecev na leto na oddelkih, kjer poteka delo z bolniki, pri katerih se poleg telesne prizadetosti pojavlja tudi duševna prizadetost v obliki motenj zavesti, afazičnih motenj, delirijev ali demence, po stališču odbora pripadata dodaten dopust in dodatek za delo s težje duševno motenimi in / ali telesno prizadetimi.

Predsednik Odbora

za razlago kolektivne pogodbe

za zdravnike in zobozdravnike v RS

Silvan Saksida, dr. med. l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. OBLIGACIJSKE DOLOČBE
VII. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA, DRUGI OSEBNI PREJEMKI
RAZLAGE KOLEKTIVNE
POGODBE
5. Nadomestilo plače
  1. člen kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike se ne uporablja za izplačilo nadomestila plače zdravnicam, ki uveljavljajo pravico do odmora za dojenje po drugem odstavku 193. člena zakona o delovnih razmerjih.
6. Drugi osebni prejemki
c) Odpravnina ob upokojitvi

Zdravniku v primeru delne upokojitve ne priprada odpravnina po 83. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Odpravnina mu priprada šele ob upokojitvi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

7. Povračila stroškov v zvezi z delom
e) Ločeno življenje

Zdravnikom specializantom, ki zaradi specializacije skladno s sklepom ali drugim aktom Zdravniške zbornice Slovenije sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas z izvajalcem programa specializacije izven kraja stalnega prebivališča svoje ožje družine, pripade dodatek za ločeno življenje po 90. člen u kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!