Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela PPD)
  1. člen

(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela PPD)

Posebni tarifni del KPZZ v 6. členu ne konkretizira pojma pretežnega dela delovnega časa in ga je torej treba presojati od primera do primera. Vodilo pri tem je, da pogoj, ki ga zdravnik uveljavlja za PPD in je vezan na termin »pretežno«, predstavlja glavno nalogo oziroma aktivnost zdravnika po pogodbi o zaposlitvi, vendar najmanj 50% rednega delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi. Nadurno delo se ne upošteva pri ugotavljanju pretežnega dela delovnega časa po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, ker to delo ne predstavlja glavne naloge oziroma aktivnosti po pogodbi o zaposlitvi.

Za presojo PPD iz naslova operativnega dela v operacijski dvorani po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ so ure opredeljene v absolutnem trajanju; vsak teden mora biti zdravnik najmanj za 13 ur vključen v organiziran delovni proces v operacijski dvorani, pri čemer ni pomembno, ali poteka v polnem delovnem času ali v obliki nadur.

Zdravnik, ki dela npr. z 20-urnim tedenskim delovnim časom, je za pogoj PPD1 dolžan opraviti vsak teden 6,5 ur operativnega dela v operacijski dvorani.

Manjši kirurški posegi štejejo za operativno delo po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, če so opravljeni v operativnih pogojih in če se opravljajo poleg dela v ambulanti. Operativni pogoji pomenijo, da se poseg opravlja v prostoru, ki je ustrezno steriliziran, v katerem se zahtevajo operativna obleka in zaščitna sredstva, poseg pa poteka v sterilnem operativnem polju, pri njem se uporablja sterilni kirurški instrumentarij, vsaj ena oblika anestezije, pri posegu pa je potrebna osvetlitev delno ali izključno iz umetnega vira. Kot operativno delo ne štejejo posegi, ki se izvajajo v prostoru, v katerem se opravljajo ambulantni pregledi, razen v času, ko se prostor posebej prilagodi za operativne pogoje in se v njem ne sprejema ambulantnih bolnikov.

Čas opravljanja manjših kirurških posegov in čas operativnega dela v dežurstvu ne štejeta v fond ur operativnega dela po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, razen če predstavljata del organiziranega delovnega procesa v operacijski dvorani.

Posebni tarifni del KPZZ V

  1. členu za PPD1 zahteva delo vsak teden vsaj 13 ur, torej povprečje ne zadostuje. V tednih, ko je zdravnik tudi opravičeno odsoten z dela in zato ne dela poln delovni čas, se za PPD1 zahteva sorazmeren del od 13 ur, ki ustreza času, ko zdravnik v konkretnem tednu dela.

Kumulirati je mogoče samo pogoje znotraj iste alinee za posamezni PPD; pogojev pod različnimi alineami ni mogoče kumulirati.

Posebnih pogojev dela (PPD) po 6. členu Posebnega tarifnega dela ni mogoče presojati pavšalno za celotno specializacijo, glede na tipične obremenitve posamezne specializacije. Posebni tarifni del KPZZ ne določa, da bi vsi specialisti določene specializacije glede na tipične obremenitve imeli enak PPD, temveč je treba posebne pogoje dela določiti za vsako delovno mesto pri vsakem delodajalcu posebej.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!