Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Letni dopust

35., 36. in 37. člen

Če je trajanje dopusta za določeno koledarsko leto, določeno samo po določbah KPZZ za konkretnega zdravnika ugodnejše, kot po določbah drugih kolektivnih pogodb, se dopust tega zdravnika oziroma zobozdravnika odmeri samo po določbah KPZZ.

Če so za odmero letnega dopusta zdravnikov za posamezno koledarsko leto za konkretnega zdravnika oziroma zobozdravnika ugodnejše druge kolektivne pogodbe, se določbe 35.,36. in 37. člena Kolektivne pogodbe za tega zdravnika oziroma zobozdravnika za to koledarsko leto ne uporabljajo. Delna uporaba določb o letnem dopustu po KPZZ ni možna: določbe 35.,36. in 37. čl. KPZZ je treba uporabiti v celoti ali pa sploh ne.

Primerjavo odmere dopusta po različnih kolektivnih pogodbah, ki veljajo v dejavnosti zdravstva, opravi delodajalec.

  1. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
  1. člen

Kot »drugi zavod« v kontekstu 44. člena KPZZ je treba uporabiti definicijo 2. točke splošnih določb KPZZ, ki besedo »zavod« uporablja za zdravstvene zavode ter zdravnike in zobozdravnike-zasebnike, ki zaposlujejo zdravnike in zobozdravnike.

»Drugi zavod« je torej vsak zavod, ki ustreza navedeni definiciji, in ni zdravnikov delodajalec.

Kot »dan izobraževanja« je šteti koledarski dan, ko je zdravnik razen izobraževanja povsem prost drugih delovnih obveznosti.

Določba 44. člena KPZZ se uporablja za vse zdravnike, za katere velja KPZZ.

  1. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
  1. člen

Odsotnost z dela za pripravo specialističnega izpita se izrabi v strnjenem sklopu neposredno pred predvidenim opravljanjem specialističnega izpita; v dogovoru z delodajalcem pa se lahko izrablja tudi po delih med specializacijo.

  1. Povračila stroškov v zvezi z delom
  1. Povračilo stroškov za službeno potovanje
  1. člen

Prevoz zdravnika oziroma zobozdravnika z enega delovišča na drugega šteje kot službena pot in ne kot prevoz na delo.

RAZLAGE POSEBNEGA TARIFNEGA DELA KOLEKTIVNE POGODBE ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 60/08)

  1. člen

(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)

Razvrstitev specializantov ne delovna mesta z oznako PPD1 – PPD3 je odvisna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (PPD) specializant dejansko opravlja delo.

  1. člen, 2. točka in 3. alineja

(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD) Razlaga pojma urgentne službe

Delodajalec je dolžan opredeliti kraj in čas, kjer se opravlja urgentna služba. Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki se vključuje v urgentno službo, je upravičen do priznanja posebnih pogojev dela iz naslova urgentne službe.

Uvrstitev zdravnikov na delovna mesta z oznako PPD je odvisna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (posebnih pogojih) zdravnik oziroma zobozdravnik dejansko opravlja svoje delo.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!