Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 25. marca 2014

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 39/98, 46/98, 97/00, 60/08, 40/12 in 46/13) na seji dne 18. 6. 2013 in 25. 3. 2014 sprejel naslednje razlage:

  1. POGOJI ZA DELO SINDIKATA ZDRAVNIKOV
  1. člen

Sindikatu se vročajo vabila z gradivi za vsako sejo sveta zavoda in omogoča sodelovanje njegovih predstavnikov na vseh njegovih sejah, ne glede na dnevni red oziroma vsebino seje.

  1. DELOVNA RAZMERJA
  1. Delovni čas
  1. člen

Enourna strokovna priprava na delo pomeni 1/8 delovnega časa vsakega konkretnega delovnega dne, neupoštevaje delo prek polnega delovnega časa.

Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS, št. 40/12):

  1. člen

Zdravniku/zobozdravniku ne pripada povračilo stroškov na delo in z dela le v primeru, če od dejanskega prebivališča do delovnega mesta obstaja urejena pot (lahko tudi urejena pešpot), ki je krajša od 2 km.

Če ob terminih, ko zdravnik prihaja na delo ali odhaja z njega, na celotni poti ni organiziran javni prevoz, se za del poti, na katerem ni organiziran javni prevoz, zdravniku izplača kilometrina.

Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08)

  1. člen

Za priznanje PPD iz naslova invazivne diagnostike in terapije se upošteva le primer, ko zdravnik/zobozdravnik neposredno izvaja tovrstno diagnostiko ali terapijo. Nadzor nad izvajanjem le-teh se ne šteje v čas izvajanja invazivne diagnostike oziroma terapije.

Prostori za posege znotraj porodnega bloka se štejejo za operacijsko dvorano v smislu 6. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!