Se pripravlja sprememba?

Vse predloge in spremembe predpisa imate na njegovi časovnici. Kliknite "Časovnica" na spodnji hitri navigaciji. 

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Priloga 2: Tipični poklici po tarifnih razredih

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

PRILOGA 2

              TIPIČNI POKLICI PO TARIFNIH RAZREDIH

Poklici I. zahtevnostne skupine

Enostavna dela so sestavljena iz manjšega števila enoličnih in
kratkotrajnih operacij, ki jih je mogoče zaradi njihovih
tehnoloških značilnosti opravljati po enostavnem postopku in z
enostavnimi delovnimi sredstvi.

Za tekoče delo je potrebno minimalno znanje za razumevanje del in
delovnih nalog. Težišče je v pridobivanju delovnih spretnosti in
navad za praktično delo po posebnih vrstah del in nalog.

Tej ravni zahtevnosti ustreza pridobljeno osnovnošolsko znanje s
programom uvajanja v delo.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma razvrščeni naslednji
poklici:

I. ENOSTAVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

- pomožni gostinski delavec (hotelski delavec)

DRUGO

- pomožni izdelovalec kandiranih izdelkov in peciva,

- snažilka,

- perica,

- garderober,

- kurir,

- postrešček,

- skladiščno transportni delavec,

- delavec v trgovini (pomožni prodajalec, pomožni trgovski
delavec),

- vrtnarski delavec,

- pomožni komunalni delavec,

- kočijaž,

- čolnar,

- čistilec ladijskih strojev

Poklici II. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo manj zahtevna dela
na splošnem in tehničnem področju, sestavljena iz manjšega
števila različnih in kratkotrajnih operacij, ki se ponavljajo in
izvajajo z enostavnimi in mehaniziranimi delovnimi sredstvi.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza pridobljeno osnovnošolsko
znanje z dodatnim verificiranim programom specifičnega
izobraževanja.

Poklici te kategorije imajo praviloma znake specifične
organizacije in delitve dela v posamezni dejavnosti ali podjetju.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma razvrščeni naslednji
poklici:

II. MANJ ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

- kuharski pomočnik,

- natakarski pomočnik,

- receptorski pomočnik (hotelski vratar),

- sobarica

DRUGO,

- slaščičarski pomočnik,

- konfekcijski likalec,

- telefonist,

- varnostnik (čuvaj, vratar),

- bolniški strežnik (pomožni zdravstveni delavec),

- komunalni delavec (čistilec ulic, pralec ulic),

- veterinar bolničar,

- kovaški pomočnik,

- ribiški delavec,

- pomočnik upravljalca energetskih naprav (kurjač, kurjač
centralne kurjave),

- vzdrževalec strojev (servisni vzdrževalec vozil),

- voznik viličarja,

- voznik cestnih motornih vozil,

- voznik lahkih motornih vozil,

- spremljevalec traktorja,

- žičničar,

- žičničarski sprevodnik,

- žičničarski strežnik,

- krmar,

- ladijski motorist,

- mornar,

- strojni polnilec tekočin.

Poklici III. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo srednje zahtevna,
raznovrstna dela, na splošnem in tehničnem področju, ki se
izvajajo z mehaniziranimi in enostavnimi delovnimi sredstvi. Za
dela v tej skupini je značilna zahteva po višji stopnji
razumevanja delovnega procesa, ker obstaja možnost
nepredvidljivih delovnih situacij, v katerih mora delavec sam
reševati manjše probleme.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza pridobljeno osnovnošolsko
znanje z dodatnim dveletnim verificiranim izobraževalnim
programom.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma razvrščeni naslednji
poklici:

III. SREDNJE ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

-

DRUGO

- bolničar,

- kopališki delavec,

- laborant v zdravstvu,

- maser,

- pediker,

- šivilec tekstilij,

- prodajalec tobačnih izdelkov,

- finančni manipulant (finančni administrator),

- blagovni manipulant,

- administrativni manipulant (strojepisec, stenodaktilograf,
pomožni administrator, pomožni finančni administrator, operater
pri vnašalcih podatkov),

- valetto.

Poklici IV. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zahtevna,
raznovrstnejša dela na splošnem in tehničnem področju, ki
zahtevajo razumevanje obvestil v pisni, ustni in grafični obliki
ter v večji meri samostojno reševanje manjših problemov.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza znanje, pridobljeno v
triletnem programu poklicnega izobraževanja.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma razvrščeni naslednji
poklici:

IV. ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

- kuhar,

- natakar,

- nadzornica sob

DRUGO

- slaščičar (izdelovalec peciva),

- konditor (izdelovalec kandiranih izdelkov),

- mesar - sekač,

- predelovalec mesa,

- kletar,

- vrtnar-cvetličar,

- cvetličar,

- parkovni vrtnar,

- aranžer,

- aranžer cvetja,

- prodajalec,

- šivilja perila,

- krojač,

- frizer,

- kozmetik,

- ribogojec,

- gojilec divjadi,

- paznik,

- podkovski kovač,

- žičničarski strojnik,

- ladjevodja,

- motorist na ladji,

- potapljač,

- potniški in blagovni blagajnik,

- teleprinterist,

- administrator (zdravstveni administrator),

- voznik reševalnega avtomobila,

- voznik avtomehanik (voznik tovornjaka),

- voznik avtobusa,

- voznik jamskega vozila,

- kopališki reševalec,

- strojni čistilec javnih površin,

- vaditelj,

- športni inštruktor,

- vzdrževalec smučarskih prog,

- serviser športne opreme,

- skladiščnik,

- slatinar,

- chiper.

Poklici V. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zahtevnejša, zelo
raznovrstna operativna dela v okviru določene tehnologije na
posameznih področjih poslovanja.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza znanje, pridobljeno v
štiriletnem programu srednješolskega izobraževanja.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma razvrščeni naslednji
poklici:

V. BOLJ ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

- tehnik kuharstva (poslovodja kuhinje, dietni tehnik, kuhar
specialist),

- tehnik strežbe (poslovodja strežbe),

- receptor,

- gostinsko turistični tehnik (gostinski tehnik, turistični
tehnik, turistični animator, hotelski tehnik),

- hotelska gospodinja,

- gostinski poslovodja,

- vinski svetovalec - sommelier,

- direktor za hrano in pijačo - food & beverage manager,

- turistični spremljevalec

DRUGO

- živilski tehnik,

- pekarski tehnik (slaščičarski delovodja),

- trgovski poslovodja,

- komercialni tehnik,

- kozmetični tehnik,

- športni maser,

- športni učitelj,

- organizator športne rekreacije,

- jamski vodnik,

- lokalni vodnik (grajski, muzejski...),

- arhivski tehnik,

- galerijski tehnik,

- knjižničar,

- organizator kulturnega življenja,

- aranžerski tehnik,

- veterinarski tehnik,

- kemijski tehnik,

- kmetijski tehnik,

- žičničarski delovodja,

- ladijski strojni tehnik,

- skladiščni tehnik,

- upravni tehnik,

- ekonomski tehnik,

- kadrovski tehnik,

- računalniški tehnik (operater),

- zdravstveni tehnik,

- zobotehnik,

- laboratorijski tehnik,

- croupier,

- vodja igralne mize,

- blagajnik - menjalec.

Poklici VI. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zahtevna dela
priprave, spremljanja, kontrole, organiziranja in analiziranja
delovnih procesov ter vodenja na posameznih področjih poslovanja.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza znanje, pridobljeno v
programu višješolskega izobraževanja.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma uvrščeni naslednji
poklici:

VI. ZELO ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

- inženir gostinstva,

- inženir turizma,

- turistični vodnik

DRUGO,

- inženir živilske tehnologije,

- inženir kmetijstva (inženir sadjarstva in vinogradništva),

- inženir hortikulture,

- veterinar,

- pomorski radiotelegrafist,

- letališki navigator,

- poklicni pilot,

- višji organizator športne rekreacije,

- višji kozmetik,

- višji špotni maser,

- zdravstveni terapevt (višja medicinska sestra, višji medicinski
tehnik),

- delovni terapevt,

- fizioterapevt,

- inženir zobne protetike,

- sanitarni inženir,

- inženir strojništva (za energetiko, za letalstvo, za
ladjedelništvo),

- inženir gradbeništva,

- ekonomist,

- organizator dela (inženir organizacije),

- programski inženir,

- informatik,

- varnostni inženir,

- pravnik,

- socialni delavec,

- višji upravni delavec,

- inšpektor iger.

Poklici VII. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna
dela načrtovanja, analiziranja, organiziranja in razvoja
posameznih delovnih procesov, oblikovanja novih teoretičnih in
praktičnih rešitev, vodenja poslovanja in svetovanja na
posameznih področjih poslovanja.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza znanje, pridobljeno v
programu visokošolskega izobraževanja.

V to zahtevnostno kategorijo se praviloma uvrščajo naslednji
poklici:

VII. VISOKO ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

- diplomirani inženir hotelirstva,

- diplomirani inženir turizma

DRUGO

- dipl. inž. živilske tehnologije,

- dipl. inž. kmetijstva,

- dipl. inž. hortikulture,

- dipl. organizator kulturnega življena,

- prof. telesne vzgoje,

- dipl. veterinar,

- dipl. inž. kmetijstva za živinorejo,

- dipl. prevajalec,

- kustos umetnostne zgodovine,

- dipl. novinar,

- dipl. ekonomist,

- dipl. pravnik,

- dipl. organizator dela,

- dipl. programski inženir,

- dipl. informatik,

- dipl. organizator računalništva,

- dipl. inž. gradbeništva,

- zdravnik,

- zobozdravnik.

Poklici VIII. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zahtevna in
visoko zahtevna dela pri pripravi, analitičnem proučevanju,
proučevanju proizvodnje, poslovnih in podobnih procesov. Zelo
zahtevna dela, ki so potrebna pri analitičnem proučevanju, in
dela v zvezi z znanstvenimi raziskovanji na različnih področjih
znanstvenih disciplin. Sodelovanje pri znanstvenih raziskovanjih.
Zahtevnejša in zelo zahtevna dela, ki so potrebna za
razporejanje, vodenje in koordiniranje. Oblikovanje novih
teoretičnih in praktičnih rešitev.

Tej ravni zahtevnosti praviloma ustreza znanje, pridobljeno v
programu visokošolskega izobraževanja, z dodatnim specialističnim
izobraževanjem.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma uvrščeni naslednji
poklici:

VIII. NAJBOLJ ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM                                      

-

DRUGO

- dipl. prevajalec specialist,

- zdravnik specialist,

- specialist za zobne in ustne bolezni,

- mag. medicinskih ved,

- dipl. veterinar specialist,

- mag. veterinarstva.

Poklici IX. zahtevnostne skupine

Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo vodilna dela v
podjetjih, visoko zahtevna dela pri analitičnem proučevanju,
raziskovanju in vodenju sestavljenih gospodarskih in družbenih
sistemov. Samostojno in svetovalno znanstveno-raziskovalno delo v
različnih znanstvenih disciplinah.

Teoretično in praktično znanje in sposobnosti, ki omogočajo nova
dognanja na posebno zahtevnih strokovnih področjih, načrtovanje
in koordiniranje znanstvenih raziskovanj velikih gospodarskih in
drugih delovnih sistemov, reševanje najzapletenejših problemov in
oblikovanje modelov za prenos teh rešitev v prakso.

V to zahtevnostno kategorijo so uvrščeni magistri in doktorji
znanosti, na primer: strojništva, ekonomije, metalurgije,
elektrotehnike.

IX. IZJEMNO POMEMBNA NAJBOLJ ZAHTEVNA DELA

GOSTINSTVO IN TURIZEM

-

DRUGO

- doktor znanosti.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!