Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti gospodarskih subjektov – pridobivanje in predelava nekovinskih mineralnih surovin. Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.

Ta pravilnik velja za vse tiste gospodarske subjekte, ki so registrirani za naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:

 1. Iz področja dejavnosti CB-Pridobivanje rud in kamnin razen energetskih:

08.11 pridobivanje skrilavcev
08.12 pridobivanje gline in kaolina
08.91 pridobivanje mineralov za kem.
   proizvodnjo
   in pr. mineralnih gnojil
08.93 pridobivanje soli
08.99 pridobivanje drugih rudnin in
   kamnin

 1. Iz področja dejavnosti DI-Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov:

23.11 proizvodnja ravnega stekla
23.12 oblikovanje in obdelava ravnega
   stekla
23.13 proizvodnja votlega stekla
23.14 proizvodnja steklenih vlaken
23,19 proizvodnja in oblikovanje drugih
   vrst stekla
   ter tehničnih steklenih izdelkov
23.41 proizvodnja gospodinjske in
   okrasne keramike
23.42 proizvodnja druge sanitarne
   keramike
23.43 proizvodnja izolatorjev in
   izolacijskih elementov
   iz keramike
23.44 proizvodnja druge tehnične
   keramike
23.49 proizvodnja drugih keramičnih
   izdelkov
23.20 proizvodnja ognjevzdržne keramike
23.31 proizvodnja zidnih in talnih
   keramičnih ploščic
23.61 proizvodnja betonskih izdelkov za
   gradbeništvo
23.91 proizvodnja brusilnih sredstev
23.99 proizvodnja drugih nekovinskih
   mineralnih izdelkov
23.99 proizvodnja mineralnih
   izolacijskih materialov, kot so
   žlindra, kamena in podobna
   mineralna volna, ekspandirane
   sljude, ekspandirane gline in
   podobnih materialov za toplotne
   in zvočne izolacije ali dušenja
   zvoka
28.32 reciklaža nekovinskih ostankov in
   odpadkov
20.30 proizvodnja kritnih barv, lakov
   in podobnih premazov, tiskarskih
   barv in kitov
22.23 proizvodnja izdelkov iz
   plastičnih mas za gradbeništvo
29.20 proizvodnja karoserij za vozila
   iz poliestra

 1. Iz področja dejavnosti F (gradbeništvo)

43.99 druga gradbena dela,tudi dela
   specialnih strok.

Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže na teži blaga. Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju. Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulacij) z lomljivim blagom.

Poškodba je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemični funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:

 • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga,
 • z izrednim popisom blaga v skladišču,
 • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine,ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku, kot je bil pravilnik sprejet.

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot običajen odpis blaga šteje (kalo, razsip, razbitje in poškodba), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:

SUROVINE

---------------------------------------
Vrsta surovine         Stopnja
                 v %
---------------------------------------
Trdne surovine v vrečah      2,0
 
Trdne surovine v razsutem stanju 4,0
 
Trdne surovine v silosih     3,0
 
kremenčev pesek
 
kontejner             2,0
 
Tovornjak             4,0
 
Tekoče surovine, barve      4,0
(cisterne, kontejnerji, sodi do
200 l, topila, olja,
smole,veziva, vodno steklo
 
Visoko viskozne tekočine     8,0
 
Praškaste surovine v silosih ali 4,0
kontejnerjih
 
v vrečah             4,0
 
Lahke in lepljive praškaste    6,0
substance, aktivne praškaste
substance
 
Glajenka (granulat)        1,0
 
Pakiranje po 100 kg        0,5
 
Cisterne             3,0
 
Brusna sredstva          2,0
 
Emulzije             3,0
 
Tehnološka olja          2,0
 
Kisline              2,0
 
Les                1,0
 
Vermikulit v raztresenem stanju  1,5
 
Dekorativni laminati       6,0
 
Materiali za kaširanje      2,0
 
Preslikači za dekoracijo     4,0
 
Abrazivi v vrečah         1,0
 
Pletiva              3,0
 
Prirobnice, puše PVC       1,0
 
Kovinski materiali (puše,     2,0
armature, pločevina, nosilci)
 
Etikete, rondele, črni papir,   4,0
flis
 
Steklene niti, rovingi, sukanec  2,0
 
Papir v rolah (črni papir, flis, 1,0
oljni), dia prah zrna, material
za vzdrževanje, drobni inventar-
potrošni
---------------------------------------

EMBALAŽA

---------------------------------------
Vrsta embalaže         stopnja
                 v %
---------------------------------------
Kartonska, papirna        3,0
 
Lesena-palete           3,5
 
Etikete,signature         4,0
 
PVC (folija, hoboki, vedra,    3,0
doze, plastenke, tulci, vreče)
 
Ostala embalaža (steklena,    3,0
pločevina)
---------------------------------------

POLIZDELKI, KONČNI IZDELKI

---------------------------------------
Vrsta izdelka           v %
---------------------------------------
Izdelki v bakelitnem in      3,0
keramičnem vezivu, magnezitni
izdelki
 
 
Stekleni polizdelki in izdelki
 
lažji artikli           4,0
 
težji artikli           3,0
 
V razsutem stanju         2,0
 
Polproizvodi iz kamene volne   3,0
 
Embalirani izdelki (kamena    2,0
volna, tesnilne mase, ostalo)
 
Trgovsko blago          2,5
---------------------------------------

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!