Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga pri opravljanju dejavnosti kemijske proizvodnje.

Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za uporabo blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.

Ta pravilnik velja za naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:

+------+-------------------------------------------------------+
|20.110|Proizvodnja tehničnih plinov              |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.120|Proizvodnja barvil in pigmentov            |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.130|Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij   |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.140|Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij    |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.150|Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin         |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.160|Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki      |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.170|Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki   |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.200|Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih       |
|   |agrokemičnih izdelkov                 |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.300|Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov,     |
|   |tiskarskih barv in kitov                |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.410|Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih     |
|   |in polirnih sredstev                  |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.420|Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev       |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.510|Proizvodnja razstreliv                 |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.520|Proizvodnja sredstev za lepljenje           |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.530|Proizvodnja eteričnih olj               |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.590|Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov          |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.600|Proizvodnja umetnih vlaken               |
+------+-------------------------------------------------------+
|21.100|Proizvodnja farmacevtskih surovin           |
+------+-------------------------------------------------------+
|21.200|Proizvodnja farmacevtskih preparatov          |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.110|Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev     |
|   |in zračnic za vozila                  |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.190|Proizvodnja drugih izdelkov iz gume          |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.210|Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov       |
|   |iz plastičnih mas                   |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.220|Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas         |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.230|Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas         |
|   |za gradbeništvo                    |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.290|Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas     |
+------+-------------------------------------------------------+
|26.800|Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev       |
|   |zapisa                         |
+------+-------------------------------------------------------+

Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže na teži blaga.

Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.

Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom.

Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:

 • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu oziroma skladiščenju blaga,
 • z izrednim popisom blaga v skladišču,
 • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji (Uradni list RS, št. 85/99).

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:

------------------------------------------------------------
              SUROVINE              
------------------------------------------------------------
OznakaVrsta surovine                 Stopnja
                             v %
------------------------------------------------------------
101  Tekoče surovine v cisternah ali kontejnerjih    2,0
 
102  Lahko hlapne surovine v cisternah ali       4,0
   kontejnerjih (organska topila)            
 
102  Tekoče surovine in topila v sodih do vključno   3,0
   200 l prostornine                   
 
103  Visoko viskozne tekočine              6,0
 
104  Pastozne surovine                 2,5
 
105  Trdne surovine v razsutem stanju          1,5
 
106  Trdne surovine v silosih ali kontejnerjih     0,5
 
107  Trdne surovine v vrečah              1,0
 
108  Prašne surovine v razsutem stanju         2,0
 
109  Prašne surovine v silosih ali kontejnerjih     0,5
 
110  Prašne surovine v vrečah              3,0
 
111  Lahke in lepljive praškaste substance       6,0
   (aerosil)                       
 
112  Praškaste aktivne substance            6,0
 
113  Zelo drage praškaste substance           0,5
 
114  Barve in laki                   3,0
 
115  Vitamini                      3,0
 
116  Ekstrakti in arome                 3,0
 
117  Mazila oziroma masti                3,0
 
118  Parfemska olja                   3,0
 
119  Droge (korenine, listi)              4,0
 
120  Plini, potisni plini                7,0
 
121  Želatinaste kapsule                1,0
 
122  Želatinaste pomožne substance           6,0
 
123  Barvila                      4,0
 
124  Surovine za maloserijske dekorativne izdelke   10,0
 
125  Surovine ki razpadajo na zraku ali višji     15,0
   temperaturi (Na-hipoklorit)              
 
126  Natron papir, dekorativni papir in impregniran   2,0
   karton                        
 
127  Tkanine in netkano blago              1,0
 
128  Karkase rabljenih gum               6,0
------------------------------------------------------------
              EMBALAŽA              
------------------------------------------------------------
OznakaVrsta embalaže                 Stopnja
                             v %
------------------------------------------------------------
201  Plastična embalaža (sodi, vedra, doze,       3,0
   plastenke, vreče, folije, pokrovi)          
 
202  Papirnate vreče, zgibanke             3,0
 
203  Kartonska embalaža                 3,0
 
204  Embalaža iz pločevine               1,5
 
205  Steklena embalaža                 3,0
 
206  Etikete, signature, navodila            4,0
 
207  Alu-folija                     1,0
 
208  Tube                        1,8
 
209  Lepila                       1,0
 
210  Lesena embalaža (palete, zabojniki)        3,0
 
211  Boks palete                    2,0
 
212  Potiskana laminatna folija             7,0
 
213  Lepilni trak                    4,0
 
214  Embalaža za maloserijske dekorativne izdelke    5,0
------------------------------------------------------------
          IZDELKI, KONČNI IZDELKI          
------------------------------------------------------------
OznakaVrsta izdelka                    %
------------------------------------------------------------
301  Izdelki, polproizvodi               1,0
 
302  Končni izdelki v razsutem stanju          1,5
 
303  Končni embalirani izdelki             1,0
 
304  Trgovsko blago                   1,0
------------------------------------------------------------

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!