Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov in drugih izdelkov iz papirja v proizvodnji, skladišču in med transportom

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem pravilnikom je določena maksimalna višina odpisa (kalo, tehnološki dodatek, razsip, poškodba, okvara, itd.), ki se v dejavnosti proizvodnje in predelave papirja šteje za običajno in predstavlja redni strošek poslovanja, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.

Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in predelave papirja in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24 in 17.29.

Tehnološki dodatek oziroma primanjkljaj je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave in je izguba, ki nastane kot posledica izvajanja faz priprave in procesa posameznih tehnoloških postopkov pri proizvodnji papirja, kartona in nadaljnje predelave v izdelke iz papirja in kartona. Višina tehnološkega dodatka je opredeljena v internih aktih ali v delovnih nalogih podjetij, sicer pa je vezana na stopnje opredeljene v 6. členu tega pravilnika.

Okvara je uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih ali estetskih lastnosti blaga.

Poškodba, izguba ali uničenje blaga nastane pri manipulaciji z izdelki, polizdelki in materialom (celuloza, papir, karton, plošče, barve …) med transportom in skladiščenjem.

Tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe blaga, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave, skladiščenja in transporta se ugotavlja:

 • na osnovi izdelane tehnološke obdelave naročila in tehnične dokumentacije,
 • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri transportu in skladiščenju blaga,
 • z izrednim popisom blaga v skladišču,
 • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

Odpis blaga zaradi primanjkljaja (tehnološki dodatek/izmet, poškodba in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (izmet, poškodba in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA

Ob normalnih pogojih poslovanja, uveljavljenih tehnoloških postopkih procesa proizvodnje ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga (primankljaj, poškodba in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:

SUROVINE
Surovine v trdnem agregatnem stanju
             v balah ali rolah        3%
             v vrečah            3%
             v razsutem stanju        4%
             v sodih ali kontejnarjih    4%
Surovine v tekočem agregatnem stanju
             v sodih             2%
             v silosih            3%
             v kontejnarjih         4%
Surovine v plinastem agregatnem stanju
             v jeklenkah           5%
Les                            3%
Drug nabavljen material                  2%
EMBALAŽA
Kartonska in papirna embalaža               3%
Lesena embalaža                     3,50%
Etikete, signature                     4%
Plastična embalaža (folije, hoboki, vedra, doze,      3%
plastenke, tulci, vreče)
Ostala embalaža                      3%
POLIZDELKI, KONČNI IZDELKI
Končni izdelki, razen:                   3%
             papir v zvitkih         4%
             papir v rolah          4%
Polizdelki                        4%
Končni embalirani izdelki                 2%
Trgovsko blago                     2,50%.

III. KONČNI DOLOČBI

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!