Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) pri opravljanju dejavnosti lekarn

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se določa višina odpisa blaga zaradi kala, razsipa, razbitja in okvare, ki se šteje v dejavnosti lekarn za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja.

2. člen

Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi rokovanja z blagom v prostorih lekarne.

Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.

Razsip je izguba ali uničenje blaga v tekočem ali sipkem stanju, ki nastane pri rokovanju z blagom.

Razbitje je izguba ali uničenje lomljivega blaga, ki nastane pri rokovanju.

Okvara je uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih ali estetskih lastnosti blaga.

3. člen

Obseg izgub oziroma uničenj je odvisen od lastnosti blaga in ravnanja z njim.

Ob normalnih pogojih ter skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom v lekarni se šteje za normalen odpis, izgubo oziroma uničenje za:

+--------------------------------------------------------------+
|farmacevtske substance in kemikalije             |
+-----------------------------------------+--------------------+
|zelo visoko viskozne tekočine      |         10%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|zelo močno hlapne tekočine        |         10%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|eterična olja, močno hlapne tekočine,  |         6%|
|tinkture                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|visoko viskozne tekočine         |         6%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|mazilne podlage in mazila        |         6%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|olja in oljne tekočine          |         5%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|prahovi in kristalni prahovi       |         5%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|droge                  |         5%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|srednje viskozne tekočine        |         4%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|trdne surovine v kosu, voski       |         4%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|ostalo                  |         3%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|ovojnina                 |         2%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|končni izdelki              |         2%.|
+-----------------------------------------+--------------------+

Imenski seznam kemikalij in farmacevtskih substanc, ki je priloga pravilnika, sestavi in dopolnjuje komisija za farmacevtska vprašanja.

V primerih, ko so farmacevtske substance ali kemikalije dostavljene v ovojnini do 10,0 gramov se količinski odstotek sme povečati za največ faktor 3. Kadar pa so dostavljene v ovojnini po 20 kilogramov in več, se količinski odstotek sme povečati za največ faktor 2.

4. člen

Navedene stopnje normalnega odpisa se nanašajo na nabavno vrednost v obračunskem obdobju nabavljenega blaga.

5. člen

Dejanski obseg izgub in uničenja se ugotavlja neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga. O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

6. člen

Od primanjkljajev blaga, ugotovljenih z rednim ali izrednim popisom (inventuro), ki niso večji od normalnega odpisa po tem pravilniku, se DDV ne obračuna.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 6. 2007 dalje.

  Priloga: Seznam farmacevtskih substanc in kemikalij
     

+----+---------------------------------------+-------------+
|Zap.|Ime izdelka              |Stopnja v (%)|
|št. |                    |       |
+----+---------------------------------------+-------------+
1    ABSINTHII HERBA                 5.0
2    ACETONUM                    10.0
3    ACETYLCYSTEINUM                 5.0
4    ACIDUM ACETICUM GLACIALE            4.0
5    ACIDUM ACETYLSALICYLICUM            5.0
6    ACIDUM ASCORBICUM                5.0
7    ACIDUM BENZOICUM                5.0
8    ACIDUM BORICUM                 5.0
9    ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM           5.0
10    ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM          5.0
11    ACIDUM HYDROCHLORIDUM CONCENTRATUM       6.0
12    ACIDUM LACTICUM                 5.0
13    ACIDUM SALICYLICUM               5.0
14    ACIDUM SORBICUM                 5.0
15    ACIDUM STEARICUM                5.0
16    ACIDUM TARTARICUM                5.0
17    ADEPS LANAE                   6.0
18    ADEPS SOLIDUS W 35               4.0
19    ADEPS SOLIDUS(WITEPSOL H 15)          4.0
20    AETHER                     10.0
21    ALCOHOL CETYL.ET STEAR.EMUL.B          5.0
22    ALCOHOL CETYL.ET STEARYL.EMUL.A         5.0
23    ALCOHOL CETYLICUS                5.0
24    ALCOHOL CETYLICUS ET STEARYLICUS        5.0
25    ALCOHOLES ADIPIS LANAE             4.0
26    ALOE CAPENSIS                  5.0
27    ALOES EXTRACTUM SICCUM NORMATUM         5.0
28    ALTHAEAE FOLIUM                 5.0
29    ALTHAEAE RADIX                 5.0
30    ALUMEN                     5.0
31    ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM         5.0
32    AMILORIDI HYDROCHLORIDUM            5.0
33    AMMONIAE SOL.P.A.                6.0
34    AMMONII CHLORIDUM                5.0
35    AMMONII HYDROGENCARBONAS            5.0
36    AMYGDALAE OLEUM RAFFINATUM           5.0
37    AMYLUM PREGELIFICATUM              5.0
38    ANGELICAE RADIX                 5.0
39    ANISI AETHEROLEUM                6.0
40    ANISI FRUCTUS                  5.0
41    AQUA PURIFICATA                 4.0
42    ARGENTI NITRAS INBACIL             5.0
43    ARGENTUM DIACETYLOTANNICUM           5.0
     PROTEINICUM (TARGESINUM)              
44    ARGININI HYDROCHLORIDUM             5.0
45    ARNICAE FLOS                  5.0
46    ARNICAE TINCTURA                6.0
47    ATROPINI SULFAS                 5.0
48    AVOCADO OLEUM                  5.0
49    BALSAMUM PERUVIANUM              10.0
50    BARBITON NATRII                 5.0
51    BARVA«VIŠNJEVO RDEČA 06 093 UB«         5.0
52    BELOBAZA                    6.0
53    BENZALDEHYDCYANHYDRINUM             6.0
54    BENZALKONII CHLORIDUM              5.0
55    BENZOCAINUM                   5.0
56    BENZOCAINUM MICRON.               5.0
57    BENZOIS TONKINENSIS               5.0
58    BENZOIS TONKINENSIS TINCTURA          6.0
59    BENZYLIS BENZOAS                6.0
60    BETULAE FOLIUM                 5.0
61    BISMUTHI SUBGALLAS               5.0
62    BISMUTHI SUBNITRAS               5.0
63    BORAX                      5.0
64    BOROVA KREMA                  6.0
65    CACAO OLEUM                   4.0
66    CALAMI RHIZOMA                 5.0
67    CALCII CARBONAS                 5.0
68    CALCII CHLORIDUM                5.0
69    CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM           5.0
70    CALCII PANTOTHENAS               5.0
71    CALENDULAE EXTRACTUM FLUIDUM          6.0
72    CALENDULAE FLOS                 5.0
73    CAMPHORA RACEMICA               10.0
74    CAPSICI FRUCTUS PLV.              5.0
75    CAPSICI TINCTURA                6.0
76    CARBOMERA 934                  4.0
77    CARMELLOSUM NATRICUM              5.0
78    CARVI AETHEROLEUM                6.0
79    CARVI FRUCTUS                  5.0
80    CARYOPHYLII FLORIS AETHEROLEUM         6.0
81    CARYOPHYLLI FLOS                5.0
82    CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM          5.0
83    CENTAURII HERBA                 5.0
84    CERA ALBA                    4.0
85    CETYLIS PALMITAS                5.0
86    CHININI HYDROCHLORIDUM             5.0
87    CHLORALI HYDRAS                 5.0
88    CHLORAMPHENICOL                 5.0
89    CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO       4.0
90    CHLOROFORMIUM                 10.0
91    CHOLECALCIFEROLI PULVIS             5.0
92    CHOLESTEROLUM                  5.0
93    CINAMOMI CORTEX PLV.              5.0
94    CINNAMOMI AETHEROLEUM              6.0
95    CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM           5.0
96    COCAINI HYDOCHLORIDUM              5.0
97    CODEINI PHOSPHAS                5.0
98    CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS          5.0
99    COFFEINUM                    5.0
100   COLLODIUM 5%                  10.0
101   COPOVIDONUM                   5.0
102   CRATAEGI FLOS                  5.0
103   CROSPOVIDONUM                  5.0
104   CYNOSBATI FRUCTUS                5.0
105   DEXPANTHENOLUM                 10.0
106   DIKALII PHOSPHAS                5.0
107   DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS          5.0
108   ECHINACEAE RADIX                3.0
109   EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM            5.0
110   EQUISETI HERBA                 5.0
111   ETANOLNA RAZTOPINA JODA             6.0
112   ETANOLNA RAZTOPINA KAFRE            6.0
113   ETHACRIDINI LACTAS               5.0
114   ETHANOLUM 70 PER CENTUM             6.0
115   ETHANOLUM 90 PER CENTUM             6.0
116   ETHANOLUM 96 PER CENTUM             6.0
117   ETHANOLUM AROMATICUM              6.0
118   ETHINYLESTRADIOLUM               5.0
119   EUCALYPTI AETHEROLEUM              6.0
120   EXTRACTUM GLYCOLICUM ARNICA MONTANA       4.0
121   EXTRACTUM GLYCOLICUM MATRICARIA         4.0
122   FLUORESCEINUM NATRICUM             4.0
123   FOENICULI AMARI                 6.0
     FRUCTUS AETHEROLEUM                
124   FOENICULI AETHEROLEUM              6.0
125   FOENICULI FRUCTUS                5.0
126   FOENUGRAECI SEMEN                5.0
127   FORMALDEHYDI SOLUTIO(35 P.C.)         10.0
128   FRANGULAE CORTEX                5.0
129   FRUCTOSUM                    5.0
130   FUCUS VESICULOSUS                5.0
131   GALEGAE HERBA                  5.0
132   GELATINA ANIMALIS FOL.             3.0
133   GELATINA ANIMALIS PLV.             5.0
134   GENTIANA VIOLET                 5.0
135   GENTIANAE RADIX                 5.0
136   GLUCOSUM MONOHYDRICUM              5.0
137   GLYCEROLUM(98%-101%)              6.0
138   HERNIARIAE HERBA                5.0
139   HLADILNO MAZILO                 6.0
140   HLADILNO MAZILO/s tokoferolom/         6.0
141   HOMATROPINI HYDROBROMIDUM            5.0
142   HYDROCORTISONI ACETAS              5.0
     MICRONIZIRAN                    
143   HYDROGENII PEROXIDUM 30 PER           4.0
     CENTUM                       
144   HYDROXYETHYLCELLULOSUM             5.0
145   HYOSCINI HYDROBROMIDUM             5.0
146   HYPERICI HERBA                 5.0
147   HYPERICI OLEUM                 5.0
148   ICHTHAMMOLUM                  10.0
149   IECORIS ASELLI OLEUM A             5.0
150   IODOFORMIUM                   6.0
151   IODUM                      5.0
152   JOJOBA OLEUM                  5.0
153   JUNIPERI AETHEROLEUM              6.0
154   JUNIPERI FRUCTUS                5.0
155   KALII CHLORIDUM                 5.0
156   KALII CITRAS                  5.0
157   KALII DIHYDROGENPHOSPHAS            5.0
158   KALII HYDROGENCARBONAS             5.0
159   KALII HYDROXYDUM                5.0
160   KALII IODIDUM                  5.0
161   KALII PERMANGANAS                5.0
162   KAOLINUM PLV.                  5.0
163   KETOPROFENUM PLV                5.0
164   LACTOSUM MONOHYDRICUM              5.0
165   LAVANDULAE AETHEROLEUM             6.0
166   LAVANDULAE FLOS                 5.0
167   LEVOMENTHOLUM                  5.0
168   LICHEN ISLANDICUS                5.0
169   LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM            5.0
170   LIMONIS AETHEROLEUM               6.0
171   LINI OLEUM                   5.0
172   LINI OLEUM VIRGINALE              5.0
173   LINI SEMEN                   5.0
174   LINOLA N FETT KREMA               6.0
175   LIQUIRITIAE RADIX (GLYZYRRHIZAE R.)       5.0
176   LITHII CARBONAS                 5.0
177   LUPULI STROBULI                 5.0
178   MACIDIS FLOS                  5.0
179   MACROGOLA 3000 (POLIETILENGLIKOL)        5.0
180   MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUS         5.0
181   MAGNESII OXIDUM leve              5.0
182   MAGNESII STEARAS                5.0
183   MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS          5.0
184   MAJORANAE HERBA                 5.0
185   MALVAE FLOS                   5.0
186   MANNITOLUM                   5.0
187   MATE FOLIUM                   5.0
188   MATRICARIAE EXTRACTUM FLUIDUM          4.0
189   MATRICARIAE FLOS                5.0
190   MATRICARIAE TINCTURA              6.0
191   MAYDIS AMYLUM                  5.0
192   MAYDIS STIGMA                  5.0
193   MAZILO S SALICILNO KISLINO           6.0
194   MELISSAE FOLIUM                 5.0
195   MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM          6.0
196   MENTHAE PIPERITAE FOL.             5.0
197   MENTOLUM RACEMICUM               5.0
198   METHENAMINU                   5.0
199   METHYLCELLULOSUM (METHOCEL)           5.0
200   METHYLIS PARAHYDROXYBENZOAS           5.0
201   METHYLIS SALICYLAS               5.0
202   METHYLTHIONINIUM CHLORIDE (METHYLENE      4.0
     BLUE)                       
203   METRONIDAZOLUM PULV.              5.0
204   MILLEFOLII HERBA                5.0
205   MORPHINI HYDROCHLORIDUM             5.0
206   MYRRHA                     5.0
207   MYRRHAE TINCTURA                6.0
208   MYRTILLI FRUCTUS SICCUS             5.0
209   NATRII ACETAS TRIHYDRICUS            5.0
210   NATRII BENZOAS                 5.0
211   NATRII BROMIDUM                 5.0
212   NATRII CALCII EDETAS              5.0
213   NATRII CARBONAS ANHYDRCUS            5.0
214   NATRII CHLORIDI INF.0,9%            4.0
215   NATRII CHLORIDUM                5.0
216   NATRII CHLORIDUM prehrambena          5.0
217   NATRII CHROMOGLICAS               5.0
218   NATRII CITRAS                  5.0
219   NATRII DIHYDROGENPHOSPHAS DIHYDRICUS      5.0
220   NATRII HYDROGENOCARBONAS            5.0
221   NATRII HYPOCHLORAS 13%             10.0
222   NATRII IODIDUM                 5.0
223   NATRII LACTATIS SOLUTIO             6.0
224   NATRII SULFAS ANHYDRYCUS            5.0
225   NATRII SULFAS DECAHYDRICUS           5.0
226   NATRII THYOSULFAS                5.0
227   NATRIJEV HYDROXIDUM (PELETE)          5.0
228   NEIONSKA HIDROFILNA KREMA            6.0
229   NUX MUSCATA PLV                 5.0
230   OCTYL METHOXYCINNAMATE             6.0
     (EUSOLEX 2292)                   
231   OLIVAE OLEUM                  5.0
232   ONONIDIS RADIX                 5.0
233   OPII TINCTURA                  6.0
234   OPIUM CRUDUM / 14% /              5.0
235   OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM          5.0
236   PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM            5.0
237   PARACETAMOLUM                  5.0
238   PARAFFINUM LIQUIDUM               6.0
239   PARAFFINUM SOLIDUM               4.0
240   PARFUME 32 278                 6.0
241   PARFUME 32328                  6.0
242   PEPSINI PULV                  5.0
243   PETROSELINI RADIX                5.0
244   PHASEOLI PERICARPIUM              5.0
245   PHENOBARBITALUM NATRICUM            5.0
246   PHENOLUM                    5.0
247   PHENOLUM LIQUEFACTUM              4.0
248   PHENYL HYDRAGYI II NITRAS            5.0
249   PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM          5.0
250   PILOCARPINI HYDROCHLOR IDUM           5.0
251   PINI AETHEROLEUM                6.0
252   PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM           6.0
253   PLANTAGINIS LANCEOLATAE FOLIUM         5.0
254   PLANTAGINIS LANCEOLATAE FOLIUM         5.0
255   PLIVASEPT SOL.                 4.0
256   PODOFILLINA PURA                5.0
257   POLYSORBATUM 60                 6.0
258   POVIDONUM                    5.0
259   PRIMULAE RADIX                 5.0
260   PROCAINI HYDROCHLORIDUM             5.0
261   PROPYLENGLYCOLUM                6.0
262   PROPYLIS PARAHYDROXYBENZOAS           5.0
263   PROPYPHENAZONUM                 5.0
264   PROTEGIN WX                   6.0
265   PULMONARIAE HERBA                5.0
266   PULVIS CONSERVANS                5.0
267   RESORCINOLUM                  5.0
268   RETINOLUM PALMITATUM              6.0
269   RHEI RADIX                   5.0
270   RICINI OLEUM                  5.0
271   ROSMARINI FOLIUM                5.0
272   RUBI FRUTICOSI FOLIUM              3.0
273   SACCHARUM                    5.0
274   SACCHARUM PLV.                 5.0
275   SALVIAE FOLIUM OFFICINALIS           5.0
276   SAMBUCI FLOS                  5.0
277   SENNAE FOLIA                  5.0
278   SENNAE FOLIA PLV.                5.0
279   SENNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM          5.0
     NORMATUM                      
280   SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA          5.0
281   SOLIDAGINIS GIGANTAE HERBA           5.0
282   SORBITOLUM                   5.0
283   SPIRITUS AMMONIAE ANISATUS           6.0
284   SULFADIAZINUM                  5.0
285   SULFUR AD USUM EXTERNUM             5.0
286   TALCUM                     5.0
287   TANNINUM                    5.0
288   TARAXACI RADIX                 5.0
289   TEREBINTHINAE AETHEROLEUM            6.0
290   THEOPHYLLINUM                  5.0
291   THYMI EXTRACTUM FLUIDUM             4.0
292   THYMI EXTRACTUM FLUIDUM             6.0
293   THYMI HERBA                   5.0
294   THYMI TINCTURA                 6.0
295   TILIAE FLOS                   5.0
296   TIOVEIL                    10.0
297   TITANII DIOXIDUM                5.0
298   TOCOPHERYLIS ACETAS, int-rac-         10.0
     alfa,sol.oleosae 50 %               
299   TORMENTILLAE RHIZOMA              5.0
300   TORMENTILLAE TINCTURA, Ph.Eur.         6.0
301   TRIFOLI FIBRINI FOLIUM (MENYANTH F.)      5.0
302   TROLAMINUM                   6.0
303   TROMETHAMOLUM                  4.0
304   UNGUENTUM EMOLLIENS               6.0
305   UREUM                      4.0
306   URTICAE FOLIUM                 5.0
307   UVAE URSI FOLIUM                5.0
308   VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM          5.0
309   VALERIANAE RADIX, Ph.Eur.            5.0
310   VANILLINUM                   5.0
311   VASELINUM ALBUM                 6.0
312   VERBENAE HERBA                 5.0
313   VISCI ALBI FOLIUM                5.0
314   VITAMIN A DENSATUM OLEOSUM           6.0
315   VITAMIN A PALMITAT 1 M II/g           6.0
316   VITAMIN AD RAZT.                6.0
317   XYLOSUM                     4.0
318   ZINCI OXIDUM                  5.0
319   ZINGIBERIS RHIZOMA               5.0
320   alfa-TOCOPHEROLI ACETATIS PULVIS        5.0
321   alfa-TOCOPHERYLIS ACETAS            6.0
------------------------------------------------------------

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!