Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13) se v Prilogi 1 v postavki pod zaporedno številko 5.N število »70« nadomesti s številom »80«, v postavki pod zaporedno številko 11.N pa se število »0,7« nadomesti s številom »0,8«.
2. člen
V Prilogi 2 se v točki IV. Posebnosti metodologije izpolnjevanja obračuna pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, v metodologiji k zaporedni številki 5.N število »70« nadomesti s številom »80« in število »0,70« s številom »0,8«, v metodologiji k zaporedni številki 11.N pa se število »0,7« nadomesti s številom »0,8«.
3. člen
Priloga 12 se črta.
4. člen
Priloga 20 se nadomesti z novo Prilogo 20, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
Ne glede na prejšnji odstavek se določba 3. člena tega pravilnika in nova Priloga 20 pravilnika uporabljata že za davčno obdobje od 1. januarja 2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!