Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-1A)

TRGOVINA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) se v naslovu 5. člena črta besedilo »in drugi pogoji«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku črtata besedi »in drugi«.
Na koncu četrte alineje se vejica nadomesti s piko.
Peta alineja se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minimalne tehnične pogoje iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za trgovino.«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvi alineji črtata besedi »in drugih«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v tretji alineji črtata besedi »in drugih«.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/10).
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!