Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)
(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance UJP. Na osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. Na dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.
(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah javnofinančnih prihodkov.
(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:
1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
2. naziv podračuna JFP skupine A,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi DURS ali UJP za CURS, s kontrolno številko),
5. modeli, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,
6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
7. nazivi nadzornikov,
8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).
(4) Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku prehodni davčni in prehodni carinski podračuni na seznamu JFP podračunov skupine A ne vsebujejo podatka o podkontu.
(5) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:
1. v glavi seznama:
1.1 oznako občine,
1.2 naziv občine,
1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),
1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in
2. v vrsticah seznama:
2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,
2.2 naziv podračuna JFP skupine A,
2.3 podračune JFP skupine A po občinah.
5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste javnofinančnega prihodka in nadzornika mora biti pri plačilu javnofinančnega prihodka na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in referenca prejemnika. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima reference prejemnika v skladu s tem pravilnikom ali zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden ukinjen ali neobstoječi podračun JFP.
(2) Model ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model in s tem tudi strukturo reference prejemnika določi nadzornik.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!