Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

85.j člen
(poročanje o tržnih aranžmajih
)
(1) Prvo poročilo o razkritju podatkov, ki se opravi v povezavi s tržnim aranžmajem, se šteje kot prvo poročanje, vsa naslednja poročanja, povezana s tem aranžmajem, se štejejo kot redna poročila.
(2) Rednega poročila ni mogoče oddati, če ni bilo za aranžma, o katerem se poroča, predhodno že poročano prvo razkritje tržnega aranžmaja (Initial Disclosure for Marketable Arrangement).
(3) V prvem razkritju tržnega aranžmaja se navedejo podrobnejši podatki o aranžmaju, ki so znani v trenutku poročanja.
(4) Posrednik, ki se sklicuje na poklicno molčečnost, je zavezan k predložitvi prvotnega poročila tržnega aranžmaja. Za vsa redna poročila, povezana s tem aranžmajem, pa je zavezan k poročanju kateri koli drug posrednik ali, če tega ni, zadevni davčni zavezanec.
(1) Prvo poročilo o razkritju podatkov, ki se opravi v povezavi s tržnim aranžmajem, se šteje kot prvo poročanje in mora biti v obrazcu označeno kot prvo razkritje tržnega aranžmaja (Initial Disclosure for Marketable Arrangement). Vsa nadaljnja poročanja, povezana s tem aranžmajem, se štejejo kot redna poročila.
(2) V primeru, ko je glede na navezne okoliščine (nexus) podana obveznost poročanja za prvo razkritje tržnega aranžmaja v Sloveniji v skladu z 255.r in 255.š členom ZDavP-2, rednega poročila ni mogoče oddati, če ni bilo predhodno že poročano prvo razkritje tržnega aranžmaja.
(3) Kadar gre za tržni aranžma, za katerega obstaja obveznost poročanja v drugi državi članici, se ne glede na prejšnji odstavek redno poročilo lahko odda tudi, če o prvem razkritju tržnega aranžmaja še ni bilo poročano v Sloveniji.
(4) V prvem razkritju tržnega aranžmaja se navedejo podrobnejši podatki o aranžmaju, ki so znani v trenutku poročanja.
(5) Poročevalec mora v vsakem rednem poročilu navesti podatke o datumu implementacije aranžmaja, razlogu za razkritje, nazivu razkritja in prepoznavnih značilnostih, ki so identični podatkom prvega razkritja tržnega aranžmaja, poročanim s prvim poročilom tega aranžmaja.
(6) Posrednik, ki se sklicuje na poklicno skrivnost, predloži prvo poročilo tržnega aranžmaja. Vsa redna poročila, povezana s tem aranžmajem, pa predloži kateri koli drug posrednik ali, če tega ni, zadevni davčni zavezanec.
85.k člen
(sklicevanje na poklicno skrivnost
)
Če se posrednik sklicuje na poklicno skrivnost iz 255.s člena ZDavP-2, mora o tem najpozneje v petih dneh pisno obvestiti katerega koli drugega posrednika ali, če tega ni, zadevnega davčnega zavezanca, ter ga obvestiti tudi o njegovi obveznosti poročanja.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!