Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV)

1. člen (<span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true">Vsebina</span><br data-mce-bogus="1">)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(Vsebina
)

Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).

Povezane vsebine