Najnovejša različica člena

Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 25. 2. 2020

3. člen (Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov – VII/2. tarifni razred)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov – VII/2. tarifni razred)

Kot delovne izkušnje po opravljenem strokovnem izpitu se v kontekstu četrtega odstavka 3. člena Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju štejejo le dela, ki ustrezajo definiciji zdravniške službe po zakonu.

Povezane vsebine