Najnovejša različica člena

Stanovanjski zakon - SZ-1

133. člen (izpolnjevanje pogojev)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

133. člen
(izpolnjevanje pogojev)

Za inšpektorja oziroma inšpektorico (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) je lahko imenovana oseba z univerzitetno strokovno izobrazbo tehnične, pravne ali ekonomske smeri, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj iz enakega ali podobnega delovnega področja in strokovni izpit za inšpektorja.

Povezane vsebine