Najnovejša različica člena

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

2. člen (prenehanje veljavnosti)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:

  • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 72/20, 81/20, 87/20, 92/20, 99/20, 105/20, 109/20, 114/20, 119/20, 125/20, 12/22 in 57/22) in
  • Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Uradni list RS, št. 12/22 in 57/22).
Povezane vsebine