Najnovejša različica člena

Uredba o upravnem poslovanju

5. člen (poslovanje v jezikih italijanske in madžarske narodne skupnosti)

UPRAVNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(poslovanje v jezikih italijanske in madžarske narodne skupnosti)

Na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, so sestavine dokumentov, žigi organa in obrazci tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

Povezane vsebine