Najnovejša različica člena

Uredba o upravnem poslovanju

7. člen (pomen splošnih informacij)

UPRAVNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(pomen splošnih informacij)

(1) Splošne informacije so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi ter pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami in o načinu poslovanja organa pri izvajanju upravnih nalog. Splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

(2) Splošne informacije v zvezi z upravnimi storitvami, ki se opravijo na vlogo stranke, obsegajo zlasti podatke o tem:

  1. kakšni so pogoji za pridobitev pravice;
  2. kje in po kakšnem postopku lahko stranka pridobi pravico;
  3. kaj je treba priložiti vlogi;
  4. kolikšna je višina upravne takse in morebitnih drugih plačil ter kako se plačilo lahko izvede.
Povezane vsebine