Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

23. člen (upravičenost do izvajanja ukrepa)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

23. člen
(upravičenost do izvajanja ukrepa)

Delodajalci so upravičeni do izvajanja ukrepa iz tega poglavja za čas veljavnosti tega zakona tudi v primeru, če jim subvencija po tem zakonu ne bo dodeljena ali zanjo ne bodo zaprosili.

Povezane vsebine