Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

25. člen (omejitev)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

25. člen
(omejitev)

Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 30. junija 2020.

Povezane vsebine