Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

51. člen (sredstva za nacionalna plačila ukrepov Evropske unije)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

51. člen
(sredstva za nacionalna plačila ukrepov Evropske unije)

(1) Za ukrepe v vinskem sektorju, ki jih za omilitev posledic epidemije sprejme Evropska Unija in so za njihovo financiranje v predpisih Evropske unije predvidena tudi nacionalna plačila, se sredstva za nacionalna plačila zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

(2) Določbe tega člena se uporabljajo do 31. decembra 2021.

Povezane vsebine