Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

9. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen

Ukrepa iz 3. in 7. člena tega zakona se uporabljata od 1. junija 2020, ukrep iz 8. člena tega zakona pa od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.

Povezane vsebine