Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

3. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

V 9. členu se v drugem odstavku beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.

Povezane vsebine