Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

5. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

V 117. členu se v prvem odstavku besedilo »30. junija 2021« nadomesti z besedilom »31. decembra 2021«.

Povezane vsebine